Wahadhiri na wanafunzi waliohudhuria kongamano la CHAKITA lililofanyika katika Kenya school of Government ( Baringo) Kabarnet , Kuanzia Novemba 25-26, 2021. Kauli Mbiu: Mafanikio na Changamoto za Kiswahili katika Karne ya 21.
Wanafunzi idarani wakiwa kwenye kongamano la CHAWAKAMA katika chuo kikuu cha Maasai Mara- Narok, Kenya
Wanaidara waliohudhuria semina ya idara kusikiliza mawasilisho ya wenzao waliohudhuria kongamano la CHAWAKAMA - Chuo Kikuu cha Maasai Mara- mwezi wa Novemba, 2019.
WAHADHIRI NA WANAFUNZI WA UMAHIRI WALIOHUDHURIA WASILISHO LA DR. MUSA HAS KUTOKA TATAKI_ CHUO KIKUU CHA DAR ES SALAAM
Chairperson, Dr Pamela Ngugi and Dr Beth Mutugu during a visit of Othaya Girls High School visited to the department on 11th March, 2020
Wahadhiri wa Idara ya Kiswahili na wageni walio hudhuria semina iliyoandaliwa kusherehekea siku ya Lugha Mzazi akiwemo Naibu Balozi wa Bangladesh, Mheshimiwa Bw. Sayed Ahmed na Prof. Onywera - Registrar , Research, Innovation and Outreach miongoni mwa wageni wengine.

Other Publications
University Level Books

 • Wafula, Richard Makhanu (2014). Allegory to Allegorization: The Development of Shaaban Robert’s Prose. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing.
 • Wafula, Richard Makhanu; Kaui Musyoka (2008) Mwongozo wa Utengano. Nairobi: Njigua Books.
 • Wafula, Richard Makhanu; Kimani Njogu (2007) Nadharia za Uhakiki wa Fasihi. Nairobi: Jomo Kenyatta Foundation.
 • Wafula, Richard Makhanu (1999). Uhakiki wa Tamthilia: Historia na Maendeleo Yake. Nairobi: Jomo Kenyatta Foundation.

Book Chapters in University Level Books

 • J. J; Wafula, R.M; King’ei G.K. (2019). “Mabadiliko ya Maudhui katika Riwaya Teule”. Koja la Taaluma za Kiinsia: Kwa Heshima ya Profesa S. Madumulla”. Wah. Athumani S. Ponera & A. Badru
 • Wafula, Richard Makhanu. “Misingi ya Kusoma Fasihi za Kiafrika: Mfano wa Fasihi ya Kiswahili”, From Asmara 2000 to Nairobi 2014: Trends in African languages and Literatures. (ed. Ndungo C; chacha L; Ngugi p; et al)Institute of African Studies, Kenyatta University: Kenyatta University Press.
 • Wafula, Richard Makhanu (2008). “Performing Hybridity in Kiswahili Literature” Culture, Performance and Identity: Paths of Communication in Kenya (ed. Kimani Njogu) Nairobi: Twaweza Communications).
 • Wafula, Richard Makhanu (2002). “Language and Politics in East African Prose: Intertextuality in Euphrase Kezilahabi’ Novel, Dunia Uwanja wa Fujo” Surviving Through Obliqueness: Political Discourse in Emerging Democracies (ed. Samuel Obeng & Beverly Hartford). New York: Nova Science Publishers.
 • Wafula, Richard Makhanu. (2002). “My Audience Tells me Which Tongue I Should Sing in: The Politics About Languages in African Literatures”, Political Independence with Linguistic Servitude: The Politics About Languages in the Third World (ed. Samuel Obeng & Beverly Hartford). New York: Nova Science Publishers.
 • Wafula, Richard Makhanu. (1997) “Lugha, Mwandishi na Kuvumiliana” Writers Speak: Essays on Literature and Democracy (ed. Henry Indangasi & Kitula King’ei). Nairobi: Writers’ Association of Kenya.
 • Wafula Richard Makhanu (1997) “Uchambuzi wa Amezidi” Makala ya Semina ya Kiswahili ya Kitaifa. Nairobi: Kenya Kiswahili Association

 Refereed Learning Modules

 • Wafula, Richard Makhanu (2017). AKS 803: Theories of Literary Criticism and Textual Analysis. Kenyatta University: Nairobi. ( Master of Arts Module)
 • Richard Makhanu (2017). AKS 823: Advanced Comparative Literature. Kenyatta University: Nairobi, 2017 (Master of Arts Module)
 • Wafula, Richard Makhanu (2017). AKS 302: Nadharia za Uhakiki wa Fasihi (Module). Nairobi: Kenyatta University Press.
 • Wafula, Richard Makhanu; Ndungo Catherine(2007). Fasihi Simulizi- Nairobi: Kenyatta University Press
 • Ndungo, Catherine; Wafula Richard (1993). Tanzu za Fasihi Simulizi. Nairobi: College of External Studies, University of Nairobi.
 • Wafula, Richard; Ndungo Catherine (1993). Nadharia za Fasihi Simulizi. Nairobi: College of External Studies, University of Nairobi.

Translation Of Texts

 • Wafula Richard Makhanu (Translated 2011). Another Continent originally written as Bara Jingine by Kithaka Mberia. Nairobi: Marimba.
 • Wafula, Richard Makhanu (Translated 2009). Antigoni originally written as Antigone by Sophocles. Nairobi: Longman

Reviewed Conference Papers

 • Wafula, Richard Makhanu (2010).Kichwa cha Kijani Kibichi na Hadithi Nyingine. Nairobi: Marimba Publications.

 

Prof. Peter Githinji

Mwenyekiti, Idara ya Kiswahili 


Kiswahili News & Events

Mafanikio na Changamoto za Kiswahili katika Karne ya 21

MODNS2_CREATED 29 November 2021

Wahadhiri na wanafunzi waliohudhuria kongamano la CHAKITA lililofanyika katika Kenya school of Government ( Baringo) Kabarnet , Kuanzia Novemba 25-26, 2021. Kauli Mbiu: Mafanikio na Changamoto za Kiswahili katika Karne...

WITO WA MAKALA ,KITABU CHA HESHIMA KWA PROF. GEORGE IRERI MBAABU

MODNS2_CREATED 06 July 2021

>>>>>DOWNLOAD WITO WA MAKALA ,KITABU CHA HESHIMA KWA PROF. GEORGE IRERI MBAABU

Go to Top
Template by JoomlaShine