WAHADHIRI NA WANAFUNZI WA UMAHIRI WALIOHUDHURIA WASILISHO LA DR. MUSA HAS KUTOKA TATAKI_ CHUO KIKUU CHA DAR ES SALAAM


Title/Qualifications: Dr, PhD
Position: Lecturer and Chairperson of Department of Kiswahili 
Department/Unit/Section: Kiswahili and African Languages
Contact Address: P.O. BOX, 43844 -100, Nairobi
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Download Full CV

RESEARCH AND PUBLICATIONS
Publications of Articles

 • Ngugi, Pamela (2018). “Hatua na Maendeleo ya Utafiti katika Fasihi ya Watoto Nchini Kenya.” In: Mosol Kandagor and Mwenda Mukuthuria (eds), Fasihi Utafiti na Maendeleo yake. CHAKAMA na TUKI. University of Dar es Salaam. 54-64. ISBN 978 9976 5058 8-7.
 • Ngugi, Pamela (2018). “Tathmini ya Muundo wa Kamusi Bora ya Watoto.” In: L.M. Chacha, M. Kandagor, S.A. Ryanga Na J.N. Maitaria (eds). Isimu na Fasihi ya Lugha za Kiafrika. Kwa Heshima ya Profesa Mohamed Hassan Abdulaziz. Moi University Press. Eldoret. 209- 219. ISBN: 78-9966-1879-0.
 • Ngugi, Pamela M.Y. (2017). “Fasihi katika Lahaja Ibukizi. Mfano kutoka chapisho la Shujaaz.” In: M.M. Mulokozi and Mussa M. Hans (eds). Mulika. Journal of the Institute of Kiswahili Studies (TATAKI) & CHAUKIDU. University of Dar es Salaam. 199-210. ISBN 0856-0129 (Special Edition).

 •  Ngugi, Pamela M.Y. (2016). “Usawiri wa Masuala Ibuka katika Fasihi ya Watoto: Mifano kutoka Kenya”. In: M.M. Mulokozi and Mussa M. Hans (eds). Mulika. Journal of the Institute of Kiswahili Studies (TATAKI). University of Dar es Salaam.76-86.

 • Ngugi Pamela Y. (2016) “Nafasi ya Jamii ya Waasia katika kuendeleza lugha na fasihi ya Kiswahili”. In: Calvin Kayi and Miriam Osore (eds). Chemchemi, International Journal of Humanities and Social Sciences. Kenyatta University. Vol. 10 No 2, 2016. 52 – 66. ISBN 1563-1028. (Special Edition).

 • Ngugi, Pamela, M.Y. (2016). “Mikakati ya uchambuzi wa Fasihi ya Watoto: Mtazamo wa Upokezi wa Msomaji”. In: D.P.B. Massamba and L.H. Bakize (eds). Kiswahili. Journal of the Institute of Kiswahili Studies (TATAKI). University of Dar es Salaam. Vol. 79. 43-52.

 •  Ngugi, Pamela M.Y. (2015). “Mbinu na Mikakati ya Kutumia Fasihi ya Watoto kama Bibliotherapia.” In: Shani Omari and Rhoda P. Kidami (eds). Kioo cha Lugha. Journal of the Institute of Kiswahili Studies (TATAKI). University of Dar es Salaam. Vol.13. 2015, 1-12.

 •  Ngugi, Pamela. M.Y. (2015). “Developmental Change and Peace among Children in Kenya,” In: Calvin Kayi and Miriam Osore (eds). Chemchemi, International Journal of Humanities and Social Sciences. Kenyatta University. Vol. 10 No 1, 2015.52 – 66. ISBN 1563-1028.

 • Ngugi, P.M (2014) “Fasihi ya watoto katika kutekeleza mahitaji ya mtoto Kisaikolojia.” In D.P.B. Massamba and L.H. Bakize (eds) Kiswahili Journal of the Institute of Kiswahili Studies (TATAKI). University of Dar es Salaam Vol. 77.2014 170- 180 ISBN 0856-048 X
 • Ngugi, Pamela, Y. (2014) “Use of Children’s Literature in Multilingual Education in Kenya” In Multilingualism and Education in Africa: The State of the Art. Edited by Daniel O. Orwenjo, Martin C. Njoroge, Ruth W. Ndung’u and Phyllis W. Mwangi. ISBN (10) 1-4438- 6222-3. Cambridge Scholars Publishing. New Castle. 102 -117.
 • Ngugi Pamela (2014) .Ujasiri wa Tito. Oxford University Press, Nairobi. ISBN 978 019 573982 4
 • Ngugi Pamela (2012). Abida Avuka Barabara, Longhorn Publishers. Nairobi. ISBN 978 9966 36 223 1
 • Ngugi, P.M. (2012). “Tafsiri katika Fasihi ya Watoto: Mbinu na Mikakati” accepted for publication In Shani Omari and George Mrikaria (eds) Mulika Journal of Kiswahili. TATAKI. Vol. 31.2012.   University of Dar es Salaam
 • Ngugi, P.M. (2011). “Ufundishaji wa Fasihi ya Watoto nchini Kenya”. In P.S. Malangwa and L.H. Bakize (eds) Kioo cha Lugha, Journal of the Institute of Kiswahili Studies (TATAKI). University of Dar es Salaam. Vol.9. 2011.84 - 95. ISSN 0856-552X.
 • Ngugi P.M (2010). “Nafasi na Ubunifu katika Mchezo wa Watoto wa “Mchongoano” In  P.S. Malangwa and L.H. Bakize (eds) Kioo cha Lugha , Journal of the Institute of Kiswahili Studies, University of  Dar es Salaam.VOL. 8. 2010. 67 – 79. ISSN 0856 -552 X  
 • Ngugi Pamela M.Y. (2012) “The New Constitution and Teaching of African Languages: What is the way forward for Kenya?” In International Journal of the Arts and Commerce. Vol 1.No.3 August, 2012. (Ed.) Stephen West. School of Social and Political Sciences, University of Glasgow. ISSN: 1929-7106.
 • Ngugi Pamela M.Y. (2012) “Children’s Literature Research in Kenyan Universities: Where are we now?” In International Journal of the Arts and Commerce. Vol 1.No.2 July 2012. Ed. Stephen West. School of Social and Political Sciences, University of Glasgow. 60-77. ISSN: 1929-7106.
 • Ngugi Pamela M.Y & Wendo Nabea (2012) “Kiswahili Poetic Aesthetic: From the General Identities to the African Prodigy” Journal of Literary Studies, Vol 28 Number 2 June 2012. 83 -93. ISSN: 0256-4718
 • Ngugi Pamela M.Y. (2000) “Nafasi ya Muziki uliopendwa katika Fasihi ya Kiswahili" Swahili Journal, VII No. 64 R.M. Beck, L.Diegner, T. Geider, & W. Graebner (eds) University of Koln, Germany, 145 -152.
 • Ngugi Pamela M.Y. (1999): “Kiswahili kama Kilivyotumika Nyakati za Vita”, University of Koln, Germany. Swahili Forum, VI- No. 60. R.M. Beck, L.Diegner, T. Geider, & W. Graebner (eds)    131-136.
 • Ngugi P. Yalwala, (1995): “Mapitio ya Malenga wa Karne Moja”, Baragumu, Vol. 2 No. 1 &1, E. Mbogo & O.O, Onyango, (eds):  110 -113.

chair swahili dept

Dr. Pamela Muhadia Ngugi

Mwenyekiti, Idara ya Kiswahili 


Kiswahili News & Events

SEMINA YA MAWASILISHO YA WANAFUNZI WA UZAMIVU

MODNS2_CREATED 13 September 2019

SEMINA YA MAWASILISHO YA WANAFUNZI WA UZAMIVU TAREHE: 19-9-2019 CHUMBA: L21 A Tirus Mutwiri Gichuru- C82/227113/2013 MADA: MBINU NA ATHARI ZA MABADILIKO YA KISEMANTIKI YA LEKSIA ZA KISWAHILI. Wasimamizi: Prof....

WANAFUNZI WAFUATAO WATATETEA MAPENDEKEZO YA MADA ZA UTAFITI IDARANI TAREHE 3-10-2019 KUANZIA SAA TATU ASUBUHI KATIKA CHUMBA NAMBARI 273-BSSC

MODNS2_CREATED 11 September 2019

NO WANAFUNZI MADA WASIMAMIZI 1. Seth Gatende Gekuno C50/CE/22596/11 0729865958 “Matumizi ya Vipengele vya Fasihi Simulizi katika Tamthilia za ‘Chamchela’ na ‘Kijiba cha Moyo’ Timothy Arege Dkt. Richard Wafula Dkt....

Go to Top